Speedtest.net Mini requires at least version 8 of Flash. Please update your client.

UWAGA. Wynik wykonywanego przez Ciebie testu zależy od wielu czynników. Znaczenie ma ilość aplikacji uruchomionych na Twoim komputerze w czasie wykonywania testu (np. programy wymiany plików p2p, komunikatory, radia internetowe). Również pora dnia może wpływać na wyniki testów. W związku z tym prędkość łącza, którą masz do dyspozycji może być inna od uzyskanego wyniku pomiaru. Aby wynik pomiaru prędkości był jak najbardziej miarodajny:

  • nie korzystaj podczas testu z pośrednictwa urządzeń typu Wi-Fi,
  • upewnij się że w czasie testu nie są pobierane równocześnie żadne dane przez Twój komputer, oraz nie są podłączone inne urządzenia, które mogą pobierać dane z sieci,
  • masz zainstalowany najnowszy plugin flashplayer,
  • sprawdź czy Twój komputer nie jest zawirusowany.